Företag och juridisk information

Sekretesspolicy

1. Datakontrollant

Datakontrollant är Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 München, Tyskland.


2. Hur vi använder information vi samlar in från dig

Vi inhämtar, bearbetar och använder din personliga information för att fullfölja våra åtaganden gentemot dig till följd av eventuellt ingångna avtal med oss, att tillhandahålla information som du efterfrågar och i detta syfte skicka dig vårt nyhetsbrev om du har godkänt detta. Vi kan komma att dela din personliga information med tredje part för ovannämnda syften.

Vi lämnar bara ut din personliga information till tredje part i enlighet med denna integritetspolicy. Vi kommer inte att sälja din personliga information till någon. Vi samlar in och bearbetar följande information om dig:

a) Nyhetsbrev

Om du har godkänt att ta emot nyhetsbrev kan vi använda din information för att skicka dig nyhetsbrev innehållande information om oss och om produkter som kan vara av intresse för dig.

Våra nyhetsbrev kan skickas elektroniskt (via e-post eller SMS) eller med vanlig post.

Om du inte vill att vi använder dina personliga information på det här sättet, vänligen kryssa inte i relevant ruta i det formulär som vi använder för att samla in din information. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss här eller via Inter-Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 München, Tyskland.

För bearbetning och utskick av våra nyhetsbrev använder vi tredje part som tjänsteleverantör. Denna tjänsteleverantör behandlar dina personliga information på vårt uppdrag i enlighet med våra instruktioner.

b) Besök på webbplatsen, IP-adresser

Vi samlar in uppgifter om dina besök på vår webbplats, inklusive men inte begränsat till, trafikdata, geografiska data, webbloggar samt övrig datakommunikation som krävs för de resurser du vill ha åtkomst till. Vi kan spara information om din dator inklusive din IP-adress, ditt operativsystem och din webbläsare, dels av systemadministrativa skäl och dels för att rapportera samlad information till våra annonsörer. Informationen innehåller statistiska data om våra användares användarmönster på webbplatsen och identifierar inte enskilda individer.

c) Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla din personliga information för marknadsföringssyfte. Normalt informerar vi dig (innan vi samlar in informationen) om vi har för avsikt att använda dina uppgifter för sådana ändamål. Du kan låta bli att lämna samtycke till sådan användning genom att kryssa i berörd ruta i de formulär som vi använder för att samla in din information. Du har rätt att när som helst återkalla ditt samtycke genom att kontakta oss här eller via Inter-Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 München, Tyskland.