Företag och juridisk information

Användarvillkor och upphovsrätt

©/Copyright 2015 Inter-Triumph Marketing GmbH, München, Tyskland
Alla rättigheter förbehållna.

Den här webbplatsen innehåller länkar till andra webbplatser som underhålls av tredje part för användarbekvämlighet och intresse. Det här innebär dock inte något godkännande från vår sida av dessa webbplatser. Ägarna till dessa webbplatser är ensamt ansvariga för produkter och tjänster som finns tillgängliga genom dessa webbplatser, och vi accepterar inte något ansvar för dessa produkter och tjänster. Det gäller framför allt produkter och tjänster som säljs via länkade webbplatser där kontakten sker mellan användaren och ägaren till sådana webbplatser som då är ansvariga för administrationen och utförandet av avtalet, och något sådant avtal ingås inte med oss.

Upphovsrätten och innehållet på den här webbplatsen, inklusive men inte begränsat till struktur, layout, designinformation och bilder, ägs av Inter-Triumph Marketing GmbH. De märken och varumärken som visas här ägs av Triumph International-koncernen. Du får inte permanent kopiera eller lagra något av materialet som finns på den här webbplatsen, inte heller modifiera, publicera, överföra eller distribuera eller på annat sätt göra material på den här webbplatsen tillgänglig för tredje part eller göra det tillgängligt på andra webbplatser eller anslagstavlor som du eller annan part äger eller göra det tillgängligt i hårdkopiemedia eller annan media utan föregående skriftligt medgivande. Alla förfrågningar om vårt tillstånd för användning av material eller bilder på den här webbplatsen ska skickas till Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 München, Tyskland. För att undanröja eventuella tvivel, där vårt godkännande har getts till specifik användning av sådant material, förblir ägare till upphovsrätten Inter-Triumph Marketing GmbH och sådant eventuellt material måste innehålla följande upphovsrättsinformation: "Inter-Triumph Marketing GmbH. 2015. Alla rättigheter förbehållna."