Juridisk informasjon

Bruksvilkår og opphavsrett

©/Copyright 2015 Inter-Triumph Marketing GmbH, München, Tyskland
Med enerett. 

Nettstedet inneholder lenker til andre nettsteder eid av tredjepart, men dette betyr ikke at disse nettstedene er godkjent av oss. Eierne av slike lenkede nettsteder er ansvarlige for alle produkter og tjenester tilgjengelig gjennom nettstedene, og vi påtar oss ikke noe ansvar for noe slikt produkt eller tjenester. Når produkter eller tjenester blir solgt via lenkede nettsteder vil avtalen være inngått mellom brukeren og eieren av det gjeldende lenkede nettstedet, som vil være ansvarlig for administrasjon og gjennomføring av avtalen. Ingen slik avtale vil være inngått med oss.

Opphavsrett til og innholdet på dette nettstedet inkludert uten begrensning struktur, oppsett, design og bilder eies av Inter-Triumph Marketing GmbH. De viste varemerkene og logoene eies av Triumph International-gruppen. Du har ikke adgang til permanent å kopiere eller lagre noe materiale fra dette nettstedet, endre, publisere, sende eller distribuere på nytt eller på annen måte gjøre materiale fra dette nettstedet tilgjengelig for tredjepart eller gjøre det tilgjengelig på andre nettbaserte tjenester eller nettsteder eid av deg selv eller andre eller gjøre det tilgjengelig i trykt for eller på andre medier uten skriftlig forhåndstillatelse. Alle henvendelser angående tillatelse til bruk av materiale på dette nettstedet sendes til Inter-Triumph Marketing GmbH, Marsstrasse 40, 80335 München, Tyskland. For å unngå enhver misforståelse, i tilfeller hvor vi gir tillatelse til en bestemt bruk av slikt materiale, forblir opphavsretten hos Inter-Triumph Marketing GmbH og alt slikt materiale må inneholde følgende informasjon om opphavsrett: 'Inter-Triumph Marketing GmbH. 2015. All rights reserved'.